Techniken (Z)

Aus Narutopedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Nach Rang
S-RangA-RangB-RangC-RangD-RangE-Rang
Jutsu ohne Rang
Nach Art
NinjutsuGenjutsuTaijutsu
DōjutsuFūinjutsuHidenIryōninjutsuJikūkan Ninjutsu
JuinjutsuKekkai NinjutsuKekkei GenkaiKekkei Tōta
Kekkei MōraKenjutsuKinjutsuNintaijutsuSenjutsu
Shabondama no NinjutsuShinkirō no GenjutsuTensei Ninjutsu
Nach Alphabet
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZZ
Zankō
 • Art: Kenjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Zankūha
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: D
 • Reichweite: Nah
Zankūkyokuha
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Zekka Konzetsu no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Selbst
Zessenbaku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Zessenzan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Zesshi Nensan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Zesshō: Hachimon Hōgeki
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Zetsu: Gatsūga
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Unbekannt
Zetsumei
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Zōfuku Kuchiyose no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Zōkei no Bi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden