Techniken (Y)

Aus Narutopedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Nach Rang
S-RangA-RangB-RangC-RangD-RangE-Rang
Jutsu ohne Rang
Nach Art
NinjutsuGenjutsuTaijutsu
DōjutsuFūinjutsuHidenIryōninjutsuJikūkan Ninjutsu
JuinjutsuKekkai NinjutsuKekkei GenkaiKekkei Tōta
Kekkei MōraKenjutsuKinjutsuNintaijutsuSenjutsu
Shabondama no NinjutsuShinkirō no GenjutsuTensei Ninjutsu
Nach Alphabet
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZY
Yaemugura no Mai
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Yagai
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: S
 • Reichweite: Nah
Yamata no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv, Unterstützung
 • Rang: S
 • Reichweite: Selbst
Yanagi no Mai
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Yasaka no Magatama
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Fern
Yasogami Kūgeki
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner Vorhanden
 • Reichweite: Nah bis Mittel
Yomi Gama Odori
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Yomotsu Hirasaka
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Yoru Ōtori
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Yoruhōō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Yosakugiri
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Yugito Niis Nageljutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Yume Kochira Ka
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Yōji
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Angriff, Abwehr
 • Rang: D
 • Reichweite: Nah bis mittel
Yōjinbō
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Yōko no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Selbst
Yōton
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Yōton: Gomu Heki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Yōton: Gomudama
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Yōton: Kagandan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Yōton: Sekkaigyō no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Yōton: Shakugaikōken
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Yōton: Shakugaryūgan no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Yōton: Shakuka Taihō
 • Art: Ninjutsu
  Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Yōton: Shakuryūhōgan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Yōton: Shakuryūken
 • Art: Ninjutsu
  Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Yōton: Shakushū
 • Art: Ninjutsu
  Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Yōton: Yōkai Bakusan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Yōton: Yōkai no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Yōton: Yōkai no Jutsu: Ryūmon
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Yōton (Yang)
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Yōton Chakura Mōdo
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst