Techniken (U)

Aus Narutopedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Nach Rang
S-RangA-RangB-RangC-RangD-RangE-Rang
Jutsu ohne Rang
Nach Art
NinjutsuGenjutsuTaijutsu
DōjutsuFūinjutsuHidenIryōninjutsuJikūkan Ninjutsu
JuinjutsuKekkai NinjutsuKekkei GenkaiKekkei Tōta
Kekkei MōraKenjutsuKinjutsuNintaijutsuSenjutsu
Shabondama no NinjutsuShinkirō no GenjutsuTensei Ninjutsu
Nach Alphabet
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZU
Uchiha Kaenjin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Uchiha Ryū: Higasa no Mai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Uchihagaeshi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Uchinaru Sakura Rendan
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B-Level
 • Reichweite: Nah
Uchinaru Sakura no Jutsu
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Selbst
Ukojizai no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Ura Renge
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Ura Renge: Ano Yūhi ni Mukatte
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Angriff
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Ura Shishō Fūin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: S
 • Reichweite: Nah
Urenkyaku
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Angriff
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Utakata (Jutsu)
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Utsusemi no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis fern
Uwabami
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Uzumaki Naruto Ninpōchō
 • Art: Ninjutsu
  Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B bis A
 • Reichweite: Nah bis fern
Uzumaki Naruto Nisen Rendan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Uzumaki Naruto Rasen Rendan
 • Art: Ninjutsu
  Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Uzumaki Naruto Rendan
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Uzumaki Naruto Rengeki
 • Art: Ninjutsu
  Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Uzumaki Naruto Yonsen Rendan
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah