Techniken (T)

Aus Narutopedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Nach Rang
S-RangA-RangB-RangC-RangD-RangE-Rang
Jutsu ohne Rang
Nach Art
NinjutsuGenjutsuTaijutsu
DōjutsuFūinjutsuHidenIryōninjutsuJikūkan Ninjutsu
JuinjutsuKekkai NinjutsuKekkei GenkaiKekkei Tōta
Kekkei MōraKenjutsuKinjutsuNintaijutsuSenjutsu
Shabondama no NinjutsuShinkirō no GenjutsuTensei Ninjutsu
Nach Alphabet
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZT
Taeigeki Rendan
 • Art: Ninjutsu
  Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Vorlage:Jutsubox dpl.default
Taikyoku Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Tajū Kage Bunshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Tajū Mokuton Bunshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Takigakure Ryū Mizukiri no Yaiba
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Tanukineiri no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Selbst
Tarenken
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Tarenkyaku
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Tatsumaki Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Technik der Herzspiegelkörper
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Tekkō Fūin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Tenchi Bakusō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Tenchū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Tendō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Unbekannt
Tengai Shinsei
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Tenketsu Shōda
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Tenkū Rasen Otoshi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Tenpenchii
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Tenrō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Tenseigan
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Tenseigan Chakura Mōdo
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Tensha Fūin: Amaterasu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Tensō Tsuisei
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Tensō no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Tentō no Megumi
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Ten’en Byōka
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Teshi Sendan
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel bis nah
Tessenka no Mai: Hana
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Tessenka no Mai: Tsuru
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Togebari
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel bis Fern
Tokken
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Tokudai Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Tomogoroshi no Haikotsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Tonton: Tonton
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Torunēdo Raitoningu
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Totsugeki! Konohamaru Gundan!
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel
Tsubaki no Mai
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Tsuchigumo Ryū: Kinseijutsu Kaihō: Tenchi Kaibyaku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Tsugai no Zekka
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Tsuin Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Tsuki Nukeru Atsuki Omoi
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Angriff
 • Rang: Unbekannt (A-Level)
 • Reichweite: Nah
Tsukikage
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Tsukuyomi
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Tsukuyomi: Kuroyume
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Tsukuyomi: Mugen
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Tsunoori
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Tsurugi Rendan
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Tsūga
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: D
 • Reichweite: Nah
Tsūtenkyaku
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Tōmegane no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis fern
Tōton Jutsu
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt