Techniken (S)

Aus Narutopedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Nach Rang
S-RangA-RangB-RangC-RangD-RangE-Rang
Jutsu ohne Rang
Nach Art
NinjutsuGenjutsuTaijutsu
DōjutsuFūinjutsuHidenIryōninjutsuJikūkan Ninjutsu
JuinjutsuKekkai NinjutsuKekkei GenkaiKekkei Tōta
Kekkei MōraKenjutsuKinjutsuNintaijutsuSenjutsu
Shabondama no NinjutsuShinkirō no GenjutsuTensei Ninjutsu
Nach Alphabet
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZS
Sabaku: Hando
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Sabaku Fuyū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Sabaku Kyū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Sabaku Rō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Sabaku Sōsō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Sabaku Sōtaisō Fūin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis mittel
Sabaku Taisō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Sabakuha
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Sadais Doton-Rüstung
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Selbst
Sadais Dotonjutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis Fern
Saikan Chūshutsu no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Saikyō no Shikaku
 • Art: Ninjutsu
  Genjutsu
 • Typ: Angriff
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Saikō Zettai Bōgyo: Shukaku no Tate
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Saikō Zettai Kōgeki: Shukaku no Hoko
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Saisei Kekkai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Saisei Nōryoku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Selbst
Sajin Meikyū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel bis fern
Sajin Rengoku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel bis fern
Sajin Sōgeki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Sajinshō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Sajin’en
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Sakin Kaihōdama
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Sakon und Ukons Kekkei Genkai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Sakura Fubuki no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Sanbi Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Sanbo Fūin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Angriff
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Sanbō Kyūkai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Sandā Sāburu
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Sangoshō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Sansan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis Fern
Santōka
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Sanzengarasu no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah bis fern
Sarō Sōgeki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Satetsu Kaihō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Satetsu Kesshū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Satetsu Shigure
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel bis nah
Satsui no Yaiba
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Sawarabi no Mai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Seishun Full Power!
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Seishun Konoha Rendan
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Sekizō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Sekka no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Anwender
Sen'ei Jashu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Senjusōbu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Vorlage:Jutsubox dpl.default
Senjutsu: Rasen Rengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Senjutsu: Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Senkō Jūjiki
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Senmofū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel
Sennin Mōdo
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Senninka
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Sennō Sōsa no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis fern
Senpō: Chō Bijū Rasen Shuriken
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Senpō: Chō Ōdama Rasen Tarengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Senpō: Chō Ōdama Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Senpō: Fūton Sunabokori
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Senpō: Goemon
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis fern
Senpō: Hakugeki no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel
Senpō: Inton Raiha
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Senpō: Jiton Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Senpō: Kawazu Naki
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Senpō: Kebari Senbon
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Senpō: Muki Tensei
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Senpō: Myōjinmon
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Senpō: Ranton Kōga
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Senpō: Ryōsei no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Senpō: Yōton Rasen Shuriken
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Senpō: Ōdama Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Senpō Mokuton: Shin Sūsenju
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Sen’ei Jaraku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Sen’ei Tajashu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Sen’en Gōka
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Shabondama no Ninjutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Shakuton
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Shakuton: Kajōsatsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Shakuton: Kōrin Shippū Shikkoku no Ya Zeroshiki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Unbekannt
Sharingan
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Shashín no itsútsu Kankáku
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Shihōhappō Shuriken
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis Fern
Shijutsu: Kikon Yūgi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Shijutsu: Shinda
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Shikei Seppun
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Shiki Fūjin: Kai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Shiki Tenshin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Selbst
Shikigami no Mai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Shikoku Fūin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Shikoku Mujin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Shikomi Kugutsu: Shinshin Happa
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Shikomi Shindan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah bis Fern
Shikon no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Shikotsumyaku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Shimogakure no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Shin: Jukai Kōtan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Shin Hakke Rokujūyon Shō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Shin Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Shin Sabaku Sōsō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Shin Ura Renge
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Shindenshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Shining Dachō Kick
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Shinkirō no Genjutsu
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Shinkūken
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis Mittel
Shinra Banshō: Dōka no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Shinra Tensei
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Shinranshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Shinten Bunshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Shinten Kugutsu Juin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Shippū Jinrai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Shirohebi Zukai no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Shirohigi: Jikki Chikamatsu no Shū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv, Unterstützung
 • Rang: S
 • Reichweite: Nah bis fern
Shiroi Kiba no Densetsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Shishi Rendan
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Shishō Fūin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Shishō Tenketsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Selbst
Shitei: Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Shogyō Mujō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Shugo Hakke Hyaku Nijūhachi Shō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Shugo Hakke Rokujūyon Shō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Shukaku no Tsume
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Shunkō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Shunshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: D
 • Reichweite: Nah bis fern
Shura no Kō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Shuradō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Shuriken Kage Bunshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Mittel bis nah
Vorlage:Jutsubox dpl.default
Shōgeki Shō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Shōryū no Mai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Shōsen Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Shōshagan no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Shōshitsu
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Shōten no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Shōton
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Shōton: Hashō Kōryū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis Fern
Shōton: Isshi Kōmyō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Shōton: Kesshō Gokakurō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Shōton: Omiwatari no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis Fern
Shōton: Suishō Kyō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Shōton: Suishō Meikyū no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Shōton: Suishō Rokkakuchū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis Fern
Shōton: Suishō Rō no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Shōton: Suishō Tō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Shōton: Suishōheki Hachi no Jin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis Fern
Suika no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Suiken
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Suirō Same Odori no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: S
 • Reichweite: Nah bis fern
Suishō Bunshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Suishū Gorgon
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Suiton: Amesuikōha
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Suiton: Baku Suishōha
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Suiton: Daibaku Suishōha
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Suiton: Daibakufu no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis fern
Suiton: Daibakuryū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Suiton: Daihōdan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel
Suiton: Daikōdan no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Mittel bis fern
Suiton: Gobōshokuzame
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Suiton: Goshokuzame
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis Fern
Suiton: Gōsuiwan no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Selbst
Suiton: Hahonryū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Suiton: Haran Banshō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Suiton: Hōmatsu no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Suiton: Hōmatsu no Jutsu – Hyō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Suiton: Hōmatsurappa
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Suiton: Ja no Kuchi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis fern
Suiton: Kokū no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Suiton: Kōka Suijin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Suiton: Mizu Bunshin Daibakuha
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Suiton: Mizu Kamikiri
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Suiton: Mizuame Nabara
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah bis mittel
Suiton: Mizukagami no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis Nah
Suiton: Mizurappa
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Suiton: Mugensame
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Suiton: Rekkū Suigeki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Suiton: Seiryūshō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Suiton: Senshokukō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis mittel
Suiton: Suiben
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Suiton: Suidan no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Suiton: Suidanha
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Suiton: Suigadan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Suiton: Suijinchū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Suiton: Suijinheki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Suiton: Suikōdan no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Suiton: Suikōsandan no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Unbekannt
Suiton: Suiryū Kōbaku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Suiton: Suiryūben
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Suiton: Suiryūdan no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Suiton: Suirō no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Suiton: Suishōha
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Suiton: Suiten Hōfutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Suiton: Suiten Suishū no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Suiton: Sōdai Kaisaku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Suiton: Takitsubo no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah bis fern
Suiton: Tate Eboshi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Suiton: Teppōdama
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah bis fern
Suiton: Ōzumatoi no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt (B-Level)
 • Reichweite: Nah bis mittel
Sumi Bunshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Sumigasumi no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Selbst
Suna Arare
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Suna Bunshin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Suna Heki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Suna Raishin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Suna Shigure
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Suna Shuriken
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Suna no Mayu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Suna no Tate
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Suna no Ude
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Suna no Yoroi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Susanoo
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Susanoo: Dan
 • Art: Ninjutsu
  Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Susanoo: Geki
 • Art: Ninjutsu
  Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Susanoo: Hozan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Susanoo: Kai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Susanoo: Kobushi
 • Art: Ninjutsu
  Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Susanoo: Tsukumo
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis Mittel
Suzu: Kiri
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis Mittel
Sō Shuriken no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
  Bukijutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: D
 • Reichweite: Nah bis fern
Sōen: Hitomigokū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Mittel bis nah
Sōfūsha San no Tachi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Sōgu: Baku Ryūsei
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel
Sōgu: Dai Tekkai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Sōgu: Fujinheki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis fern
Sōgu: Gurai Tekku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel
Sōgu: Kaien Geki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Sōgu: Shikyū Geki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Sōgu: Shu Senjin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis fern
Sōgu: Tenkōsai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Sōgu: Tensasai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Sōjin Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Sōjin Rōga
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Sōma no Kō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Sōsai no Ne
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Sōshōryū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Sōshūha
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Sōzō Hakai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Sōzō Saisei
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: S
 • Reichweite: Selbst
Sūpā Ekuserento Haipā Atakku
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah