Techniken (R)

Aus Narutopedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Nach Rang
S-RangA-RangB-RangC-RangD-RangE-Rang
Jutsu ohne Rang
Nach Art
NinjutsuGenjutsuTaijutsu
DōjutsuFūinjutsuHidenIryōninjutsuJikūkan Ninjutsu
JuinjutsuKekkai NinjutsuKekkei GenkaiKekkei Tōta
Kekkei MōraKenjutsuKinjutsuNintaijutsuSenjutsu
Shabondama no NinjutsuShinkirō no GenjutsuTensei Ninjutsu
Nach Alphabet
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZR
Raiden
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Raiden Mokuryūshō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Raigeki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Raigyaku Suihei
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Raigyaku Suihei Choppu
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Raigā Bomu
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Raigō: Senjusatsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Raiken
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Raikiri
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv[1]
 • Rang: S
 • Reichweite: Nah
Raikiri: Issen
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Raikiri: Sōsenkō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Raikiri Nirentotsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Raikiri Rendan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Raikyū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Raimuraito
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Raisen
 • Art: Ninjutsu
  Bukijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Raisui Ryūdan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Fern
Raisō: Ikazuchi no Utage
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Raiton: Bakurai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Raiton: Chibashiri
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Raiton: Daburu Rariatto
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Raiton: Gian
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Raiton: Hiraishin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Raiton: Jibashi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Raiton: Jūrokuchū Shibari
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Raiton: Kage Bunshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Selbst
Raiton: Kaminari Shibari
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Raiton: Kangekiha
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Raiton: Kuropansa
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis mittel
Raiton: Raien
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Raiton: Raiga
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Raiton: Raigen Raikōchū
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Raiton: Raijū Tsuiga
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah bis mittel
Raiton: Rariatto
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Raiton: Sandā Gēto
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Fern
Raiton: Shichū Shibari
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Raiton Chakura Mōdo
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Selbst
Raitoningu Sutorēto
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Raitō Jutsu: Rakurai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Rakanken
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Rakkasō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Ranbu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Ranjishigami no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Ranmarus Dōjutsu
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Unbekannt
Ranshinshō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Ranton
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Ranton: Raiunkūha
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis Mittel
Ranton: Reizā Sākasu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Ranton Ōgi: Rankiryū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis Mittel
Rasen Chō Tarengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Rasen Gōkagan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Rasen Kumoso
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Rasen Kyūgan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Rasen Rangan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Rasen Rengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Rasen Senkō Chō Rinbukō Sanshiki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Reijingu Sandā
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Reika no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: S
 • Reichweite: Nah bis fern
Rendan Suna Shigure
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Renkan Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Renkū Yōsen
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Renzoku Bijūdama
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Retsudo Tenshin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Rikudō: Chō Ōdama Rasen Shuriken
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Rikudō Jūbi Kyūin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Rikudō no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Unbekannt
Rikudō – Chibaku Tensei
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Rinbo: Hengoku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Rinne Sharingan
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Rinnegan
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Rinpun Bakusai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Ryūsa Bakuryū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Ryūsa Bakuryū: Doku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
 1. Naruto Manga 37: Kapitel 334