Techniken (N)

Aus Narutopedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Nach Rang
S-RangA-RangB-RangC-RangD-RangE-Rang
Jutsu ohne Rang
Nach Art
NinjutsuGenjutsuTaijutsu
DōjutsuFūinjutsuHidenIryōninjutsuJikūkan Ninjutsu
JuinjutsuKekkai NinjutsuKekkei GenkaiKekkei Tōta
Kekkei MōraKenjutsuKinjutsuNintaijutsuSenjutsu
Shabondama no NinjutsuShinkirō no GenjutsuTensei Ninjutsu
Nach Alphabet
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZN
Nagatos Fūtonjutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis Fern
Nan no Kaizō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Nanairo no Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Narikawari no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstüzung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Naruto Ittai Rendan
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis mittel
Nawanuke no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: E
 • Reichweite: Selbst
Ne Sabaku Sō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Nehan Shōja no Jutsu
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis fern
Nekketsu Omote Renge
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Nekohibachi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Fern
Nekozume
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Nendo Bunshin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Nenkin no Yoroi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Nensuikai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Nezumi Kedama
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Nikudan Hari Sensha
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Nikudan Jūsensha
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Nikudan Sensha
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Nikudan Yōyō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Nikudan no Mai
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Nikutai Kassei no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Selbst
Ningendō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Ningu Kekkai: Gyakūn Roku no Jin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Vorlage:Jutsubox dpl.default
Ninken Ninpō: Sajin no Mai
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Ninken no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
  Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Ninpō: Ayame Tori
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Ninpō: Baika no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Ninpō: Chōjū Giga
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Ninpō: Chōjū Giga: Sumiryū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis fern
Ninpō: Dai Amagumo
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Ninpō: Dokugiri
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Ninpō: Gekiryūshō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Ninpō: Gekka Bijin
 • Art: Ninjutsu
  Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Ninpō: Gyoraishin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Ninpō: Hari Jizō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Ninpō: Hitei Mushō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Ninpō: Hyakkaryoran
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Ninpō: Ikazuchi no Kiba
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis fern
Ninpō: Iwa Nadare
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel
Ninpō: Kaeru Kaeru no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Ninpō: Kage Asshō no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Ninpō: Kage Enmaku no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Ninpō: Kage Gijin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Ninpō: Kage Kubi Shibari no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel bis nah
Ninpō: Kage Kumo
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv, Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Ninpō: Kage Mane Shuriken no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel
Ninpō: Kage Mane no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel bis nah
Ninpō: Kage Nui no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Ninpō: Kage Oni Shibari no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis fern
Ninpō: Kage Shibari no Jutsu
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel bis nah
Ninpō: Kage Yose no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel bis nah
Ninpō: Kago no Me
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Ninpō: Kamaitachi no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Ninpō: Kawara Shuriken
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Ninpō: Kirigakure no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: D
 • Reichweite: Nah bis fern
Ninpō: Kumoshibari
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel bis nah
Ninpō: Kumosōkai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel bis nah
Ninpō: Kuro Tatsumaki
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Ninpō: Makigai Ben
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis Fern
Ninpō: Makigai Hō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis Fern
Ninpō: Mizu Kawarimi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Ninpō: Mokujin Sōjutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Ninpō: Raigeki no Yoroi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Ninpō: Rairyū no Tatsumaki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Ninpō: Samidare Kekka
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Ninpō: Shintenshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Ninpō: Shiseki Yōjin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Selbst
Ninpō: Shisha Kugutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Ninpō: Shishi Enjin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel
Ninpō: Sumi no Mushi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Ninpō: Sōja Sōsai no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Ninpō: Tsuchi Kurenai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Ninpō: Uramiame
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel bis fern
Ninpō: Yuki Sakura no Mai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Ninpō Kuchiyose: Doton: Tsuiga no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Ninpō Kuchiyose: Gamaguchi Shibari
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis fern
Ninpō Kuchiyose: Yatai Kuzushi no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Ninpō Sōzō Saisei – Byakugō no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: S
 • Reichweite: Selbst
Vorlage:Jutsubox dpl.default
Norowareshi Chikara
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Nunoshibari no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Nōen Jōkiryū no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt