Techniken (K)

Aus Narutopedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Nach Rang
S-RangA-RangB-RangC-RangD-RangE-Rang
Jutsu ohne Rang
Nach Art
NinjutsuGenjutsuTaijutsu
DōjutsuFūinjutsuHidenIryōninjutsuJikūkan Ninjutsu
JuinjutsuKekkai NinjutsuKekkei GenkaiKekkei Tōta
Kekkei MōraKenjutsuKinjutsuNintaijutsuSenjutsu
Shabondama no NinjutsuShinkirō no GenjutsuTensei Ninjutsu
Nach Alphabet
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZK
Kabenuke no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Kagami no Ran
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kage Bunshin: Kiri
 • Art: Ninjutsu
  Taijutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kage Bunshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv, Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Kage Buyō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Kage Kagami Shinten no Hō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kage Naraku no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Kage Senbon
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Kage Shibari Rendan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Kage Shuriken no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
  Bukijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: D
 • Reichweite: Mittel bis fern
Kagerō (Jutsu)
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Kagerō Ninpō: Utakata
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Kagezukami no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis mittel
Kagura Hōjin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Kagura Shingan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Kagura Shuriken no Mai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Kagutsuchi no Tsurugi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Unbekannt
Kai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kaija Hōin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kaiwan no Hiya
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Kakazan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Kakedori Kuzushi
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt (A-Level)
 • Reichweite: Nah
Kakuremino no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: E
 • Reichweite: Selbst
Kami Bunshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Kami Shuriken
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: D
 • Reichweite: Mittel bis nah
Kami Umō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Selbst, Mittel
Kami no Shisha no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis fern
Kamui
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Kamui Raikiri
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Kamui Shuriken
 • Art: Ninjutsu
  Bukijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Kanashibari no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: D
 • Reichweite: Mittel bis nah
Kanchi Denden
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Kanchi Shisutemu Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Kanseitai – Susanoo
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Kao Utsushi no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Karamatsu no Mai
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Karasu Bunshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Selbst
Karorī Kontorōru
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Kasen Fūka no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Kasseiken
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kassokuken
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Kassokuken: Isshiki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Kasumi Jūsha no Jutsu
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: D
 • Reichweite: Nah
Katon: Bakufū Ranbu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis mittel
Katon: Benijigumo
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis Mittel
Katon: Dai Endan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Katon: Endan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Katon: Enko Bakusatsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Katon: Gamayu Endan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Katon: Gōen Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Katon: Gōen no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Katon: Gōenka
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Katon: Gōenkyū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Katon: Gōka Mekkyaku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis mittel
Katon: Gōka Messhitsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Katon: Gōkakyū no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Katon: Gōryūka no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Katon: Haijingakure no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Katon: Haisekishō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Katon: Hi Endan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Katon: Hiuchi Yagura
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Katon: Hōsenka Tsumabeni
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis mittel
Katon: Hōsenka no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Katon: Kaen Senpū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis Mittel
Katon: Karyū Endan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Katon: Karyūdan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Katon: Kasumi Enbu no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Katon: Keshi Makuga Hara
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis fern
Katon: Kibaku Enjin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Katon: Ryūen Hōka no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Katon: Ryūka no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Katon: Suyaki no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel bis fern
Katon: Zukokku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Katon Ninpō: Hibashiri
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Katon Renkeijutsu: Karura
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis Mittel
Katsuyu: Mōryōjika
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis fern
Katsuyu Dai Bunretsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Kawaranai Kankei
 • Art: Ninjutsu
  Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Fern
Kawarimi no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: E
 • Reichweite: Selbst
Kawazu Kumite
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Kawazu Tataki
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Kazagumo no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Fern
Kaze Geashi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis Nah
Kaze no Yaiba
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Mittel bis nah
Kazegaeshi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kazekiri no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kebari Senbon
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Keiyaku Fūin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kekkai: Gama Hyōrō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Kekkai: Tengai Hōjin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Kekkai Hōjin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Vorlage:Jutsubox dpl.default
Kekkai Shihō Fūjin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kekkaimon Gofūjutsu: Hachimon Heijō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis fern
Vorlage:Jutsubox dpl.defaultVorlage:Jutsubox dpl.default
Kemuri Bunshin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Vorlage:Jutsubox dpl.default
Kesshō: Kyodai Rokkaku Shuriken
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis Fern
Kesshō: Rokkaku Shuriken Ranbu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis Fern
Keyaki no Mai
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Kibaku Nendo
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Kibaku Nendo: Tanchō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Fern
Kibakufuda: Kassei
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: E
 • Reichweite: Nah bis fern
Kibakuhō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Kidaichū – Mushikui
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Kiiroi Senkō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kikaichū: Arare
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel
Kikaichū: Shoku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Kikaichū: Tsumoji
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Unbekannt
Kikaichū: Yajiri
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Kikaichū no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv, Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Kikō Junbū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Kimera no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Vorlage:Jutsubox dpl.default
Kinkoju no Fuda
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Kinton: Kane Bunshin no Jutsu
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Kinton: Tasukete no Jutsu
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Offensiv, Defensiv, Unterstützung
 • Rang: E
 • Reichweite: Nah
Kirakira Otomegokoro
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kirin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: S
 • Reichweite: Mittel bis fern
Kisei Kikai no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Kishō Tensei
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: S
 • Reichweite: Nah
Kokuangyō no Jutsu
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Mittel bis nah
Kokushintō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Konbi Henge
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Selbst
Konbo Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kongō Fūsa
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis mittel
Kongō Rōheki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv, Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Kongōriki
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kongōriki: Fudō
 • Art: Ninjutsu
  Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Konoha: Gōhō Rairaku
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Konoha Dai Senpū
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Konoha Daisenkō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Konoha Gōriki Senpū
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Konoha Kaiganshō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Konoha Kanransha
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Konoha Raiken
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Konoha Reppū
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: D
 • Reichweite: Nah
Konoha Ryū Mikazuki no Mai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Konoha Ryū Yanagi
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Konoha Seishun Renge
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Konoha Seishun Renshū
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Konoha Senko
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Konoha Senpū
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: D
 • Reichweite: Nah
Konoha Shippūdan
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Konoha Shōfū
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Konoha Tsumuji Senpū
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Konohagakure Hiden Taijutsu Ōgi: Sennen Goroshi
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: E
 • Reichweite: Nah
Kori Shinchū no Jutsu
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis fern
Kotoamatsukami
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Kotohime Fūmas Haarjutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Koyubi Kōgeki
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Kuchiyose: Aian Meiden
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Kuchiyose: Edo Tensei
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: S
 • Reichweite: Nah
Kuchiyose: Gama Mise no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Kuchiyose: Gedō Mazō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Kuchiyose: Gojū Rashōmon
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Selbst
Kuchiyose: Gōmon Heya
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kuchiyose: Kirikirimai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Kuchiyose: Raikō Kenka
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Kuchiyose: Rashōmon
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Unbekannt
Kuchiyose: Rashōmon: Naraku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel
Kuchiyose: Sanjū Rashōmon
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Unbekannt
Kuchiyose: Senmai Oroshi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Kuchiyose: Sōtōja
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kuchiyose Rinnegan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Unbekannt
Kuchiyose no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Kuge Okuri
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kugutsu: Kageyakusha
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Angriff
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kugutsu: Kaijin Tensen
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kugutsu: Kijo no Men
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Angriff
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Kugutsu: Mujin Bakujin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kugutsu: Mukuro Karasu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Angriff
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kugutsu: Sakura Mai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Angriff
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Kugutsu Suiton: Yōu no Mai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis Fern
Kugutsu no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv, Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Kugutsu no Jutsu: Bishamon
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Kugutsu no Jutsu: Gishu Senbon
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel bis fern
Kugutsu no Jutsu: Jūhako
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Kujaku Myōhō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Kujaku Myōhō: Kemono
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel bis nah
Kujaku Myōhō: Yoku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Kujaku Myōhō: Zan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Kujaku Senpū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Kujaku Senpūjin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kumo Ryū Kaengiri
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel
Kumo Ryū Mikazukigiri
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kumo Ryū Omotegiri
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Kumo Ryū Uragiri
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kumomayu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Kumonendo
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel bis nah
Kumonenkin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Kumosenkyū: Suzaku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Kumosōiki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Kumosōka
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel bis nah
Kunoichi no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kurohigi: Kiki Nihatsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kurohigi: Sandai Higeki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Kurohigi: Sandai Kyōgen
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Angriff
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Kurohigi: Sanshōuo
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kurohigi: Sōen Katsugeki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Kurohigi Entenka
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Kurohigi Kiki Ippatsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Kurohigi – Kiki Sanpatsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Kurokigiri
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kusanagi no Mai
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt (A-Level)
 • Reichweite: Nah
Kusanagi no Tsurugi: Chidorigatana
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Kusanagi no Tsurugi: Kū no Tachi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Kyoki Gōriki Otoshi
 • Art: Ninjutsu
  Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Kyōka Shohō: Chakura Chūnyū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kyōmeisen
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Kyōmen Shūja no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Kyōsō Enbu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Unbekannt
Kyūbi Naruto Rangeki
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Kyūbi Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Kyūkon no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Kyūkyoku Ura Renge
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Kōsa Hō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Kōton
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Kūsabōheki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern