Techniken (J)

Aus Narutopedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Nach Rang
S-RangA-RangB-RangC-RangD-RangE-Rang
Jutsu ohne Rang
Nach Art
NinjutsuGenjutsuTaijutsu
DōjutsuFūinjutsuHidenIryōninjutsuJikūkan Ninjutsu
JuinjutsuKekkai NinjutsuKekkei GenkaiKekkei Tōta
Kekkei MōraKenjutsuKinjutsuNintaijutsuSenjutsu
Shabondama no NinjutsuShinkirō no GenjutsuTensei Ninjutsu
Nach Alphabet
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZJ
Jagei Jubaku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Jasenshi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Kurz
Jazukai no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Jibaku Bunshin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Jichinsai
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Jigokudō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Jigokuzuki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Jigyaku no Jutsu
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Jigō Jubaku no In
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Jikūkan: Rasen Rengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Vorlage:Jutsubox dpl.default
Jinton: Bunretsu Genkai Hakuri no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Jinton: Genkai Hakuri no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Jinton (Kekkei Tōta)
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Jinton (Sechster Naruto-Film)
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Jiongu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Jirai Sōka no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Jishaku Ninpō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Jishaku Ninpō: Denji Genmu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Jiton
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Jiton: Jakuhō no Sōjin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Jiton: Sakin Taisō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Jouro Senbon
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Juin Chidori
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Vorlage:Jutsubox dpl.default
Jujutsu: Shiji Hyōketsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Vorlage:Jutsubox dpl.defaultVorlage:Jutsubox dpl.defaultVorlage:Jutsubox dpl.default
Jōki Bōi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Jūho Sōshiken
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Jūjin Bunshin Rendan
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Jūjin Taijutsu Ōgi: Gatsūga
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Jūjin Taijutsu Ōgi: Tensōga
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Jūken (Jutsu)
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Jūken (Kampfstil)
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Jūkenpō Ichigekishin
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Jūren Konbo
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah