Techniken (H)

Aus Narutopedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Nach Rang
S-RangA-RangB-RangC-RangD-RangE-Rang
Jutsu ohne Rang
Nach Art
NinjutsuGenjutsuTaijutsu
DōjutsuFūinjutsuHidenIryōninjutsuJikūkan Ninjutsu
JuinjutsuKekkai NinjutsuKekkei GenkaiKekkei Tōta
Kekkei MōraKenjutsuKinjutsuNintaijutsuSenjutsu
Shabondama no NinjutsuShinkirō no GenjutsuTensei Ninjutsu
Nach Alphabet
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZH
Hachi Bakudan no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden[1]
 • Reichweite: Nah bis fern
Hachi Senbon no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden[2]
 • Reichweite: Nah bis fern
Hachimitsu Bunshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv, Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden[3]
 • Reichweite: Nah
Hachimitsu no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden[4]
 • Reichweite: Nah bis fern
Hadan
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Hakai no Bi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Hakke Bakugeki
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Hakke Hasangeki
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Hakke Hyaku Nijūhachi Shō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Hakke Kūhekishō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis Mittel
Hakke Kūshō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis Mittel
Hakke Rokujūyon Shō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Hakke Sanbyaku Rokujuichishiki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Hakke Sanjūni Shō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Hakke Shitenkūshō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Hakke no Fūin Shiki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Hakkeshō Dai Kaiten
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Hakkeshō Kaiten
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Hakkeshō Kūten
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Hakurō Tenbu
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Hana Ninpō: Kyōkasui
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Hana Shuriken: Hikarakuyō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Hana no Bunshin
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Hananinpō: Hyakka Ryōran
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel
Hananinpō: Hyakka Saihō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel
Hanegiri
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Hanetsumuji
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Fern
Haru no Shurai
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Angriff
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Haru no Shūrai
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Hayabusa Otoshi
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Hayanie
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Hebi
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel
Heddobatto
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Henge: Kongōnyoi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Henge no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: E
 • Reichweite: Selbst
Vorlage:Jutsubox dpl.default
Hiden: Rinpun Hōgeki no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Hiden: Rinpungakure no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Hiden Myōhō: Fūin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Selbst
Hien
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Hien: Jūjigiri
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Hijutsu: Erimaki Tokage
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Hijutsu: Kirisame
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: nah bis mittel
Hijutsu: Kuchiyose: Mugenjō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Hijutsu: Makyō Hyōsatsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Hijutsu: Makyō Hyōshō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel bis nah
Hijutsu: Mushi Kaihō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel
Hijutsu: Mushi Kaina
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Hijutsu: Mushi Mayu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Hijutsu: Mushi Tatsumaki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Hijutsu: Mushidama
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Hijutsu: Sensatsu Suishō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Hijutsu Ishibari
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Hijutsu no Utsusuninja
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Hinezumi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Hiraishin: Dōrai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Hiraishin: Ni no Dan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Hiraishin Goshun Mawashi no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis fern
Hiraishin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: S
 • Reichweite: Nah bis fern
Hiraishingiri
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis mittel
Hiramekarei Kaihō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Hirudora
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis mittel
Hiruma
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Hiruzen Sarutobis Neutralisationstechnik
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Hissatsu Hyōsō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Hitokugutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Hokage Shiki Jijun Jutsu – Kakuan Nitten Suishu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Hokage no Chikara
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Hyakka Ryōran
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Hyaku Retsushō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Hyōi no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Hyōrō no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Hyōton
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Hyōton: Haryū Mōko
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Hyōton: Hyōgan Dōmu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Hyōton: Ikkaku Hakugei
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis fern
Hyōton: Kokuryū Bōfūsetsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Fern
Hyōton: Rōga Nadare no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Hyōton: Soryū Bōfūsetsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Hyōton: Tsubame Fubuki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Hyūga Sōke no Juinjutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Hāremu no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Hōkis Genjutsu
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Hōshi no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Hōshō (Jutsu)
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
 1. In Relation zu Kikaichū no Jutsu
 2. In Relation zu Kikaichū no Jutsu
 3. In Relation zu Kikaichū no Jutsu
 4. In Relation zu Kikaichū no Jutsu