Techniken (G)

Aus Narutopedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Nach Rang
S-RangA-RangB-RangC-RangD-RangE-Rang
Jutsu ohne Rang
Nach Art
NinjutsuGenjutsuTaijutsu
DōjutsuFūinjutsuHidenIryōninjutsuJikūkan Ninjutsu
JuinjutsuKekkai NinjutsuKekkei GenkaiKekkei Tōta
Kekkei MōraKenjutsuKinjutsuNintaijutsuSenjutsu
Shabondama no NinjutsuShinkirō no GenjutsuTensei Ninjutsu
Nach Alphabet
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZG
Gagatenga
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Gakidō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Unbekannt
Gamadaira – Kage Ayatsuri no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Gamadosuzan
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis fern
Gamagakure no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Selbst
Gamayudan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah bis mittel
Gangeki
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Garega
 • Art: Ninjutsu
  Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Garōga
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis Fern
Gatenga
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Gattai Ōgi
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Gedō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Unbekannt
Gedō no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Gedō – Rinne Tensei no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Geijutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Geijutsu: Baka Ka
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Geki – Konoha Kongōriki Senpū
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Gekkō Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Vorlage:Jutsubox dpl.default
Genjutsu: Kagami
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Genjutsu: Kasumi
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Genjutsu: Sharingan
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Genjutsu: Shiranui
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Gentōshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis Fern
Gijū Ninpō: Jūjin Bunshin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: D
 • Reichweite: Selbst
Gijū Ninpō: Shikyaku no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: D
 • Reichweite: Selbst
Girochin Doroppu
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Gofū Kekkai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah bis fern
Gogyō Fūin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Gogyō Kaiin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Gojō Kibakufuda
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Gokan Sakusō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Goku Hiden: Dokuchūdoku
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Gokuho
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Angriff
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Gokusamaisō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Gudōdama
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Gufū Suika no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Gyaku Kuchiyose no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Gōfū Bōheki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Gōken
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Gōrai Rensa
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Gōsajin’u
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden