Techniken (D)

Aus Narutopedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Nach Rang
S-RangA-RangB-RangC-RangD-RangE-Rang
Jutsu ohne Rang
Nach Art
NinjutsuGenjutsuTaijutsu
DōjutsuFūinjutsuHidenIryōninjutsuJikūkan Ninjutsu
JuinjutsuKekkai NinjutsuKekkei GenkaiKekkei Tōta
Kekkei MōraKenjutsuKinjutsuNintaijutsuSenjutsu
Shabondama no NinjutsuShinkirō no GenjutsuTensei Ninjutsu
Nach Alphabet
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZD
Daburu Kuro Pansa
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Fern
Daburu Nikudan Sensha
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Daburu no Shojo
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Dachō Ryūseibaku
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Dachō Seikūzan
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Dachō Senpūgeki
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Dachō Shōryūdan
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Dai Jazukai no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Dai Kamaitachi no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Dai Kyūbi Te
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel
Dai Yaki Tamashii
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Daichiwari
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Daikōshō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel
Dainamikku Akushon
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Dainamikku Entorī
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: D
 • Reichweite: Mittel bis Nah
Dainamikku Mākingu
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Unterstützung
  Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel bis nah
Daisan no Me
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Dakishimeru no Karasu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Dakishimeru no Kuroari
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Dakōmō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis Mittel
Denkō Sekka
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Den’ien’ei
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Dohatsuten
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Dokonjō Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Dokukiri Jigoku: Baribari Hyaku Renpatsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Dokuzetsu Combo
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Doroppu Kikku
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Doton: Arijigoku no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel bis nah
Doton: Banri Doryū Heki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Doton: Chidōkaku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Doton: Chō Kajūgan no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Doton: Chō Keijūgan no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Doton: Dai Chidōkaku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Doton: Dochū Eigyo no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Selbst
Doton: Dochūbaku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Doton: Dochūsenkō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Doton: Domu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Selbst
Doton: Doro Hōshi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Doton: Dorokugaeshi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Doton: Doryō Dango
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Doton: Doryū Heki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Doton: Doryū Jōheki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Doton: Doryū Katsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Doton: Doryū Taiga
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Doton: Doryūdan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Doton: Doryūha
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis Fern
Doton: Doryūsō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis mittel
Doton: Dosekidake
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel
Doton: Ganban Kyū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel
Doton: Ganchūrō no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Doton: Ganchūsō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Doton: Gansetsukon
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Doton: Gōremu no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Doton: Iwagakure no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Doton: Iwayado Kuzushi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Doton: Kage Bunshin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Doton: Kaido Shōkutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Doton: Kajūgan no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Doton: Keijūgan no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Doton: Kengan no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
  Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Doton: Kōka Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Selbst
Doton: Moguragakure no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Doton: Nentsuchi Otoshi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel
Doton: Otoshibuta
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Doton: Renga no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Doton: Ressenga
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Doton: Retsudo Tenshō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah bis fern
Doton: Sando no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Doton: Shinjū Zanshu no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: D
 • Reichweite: Nah
Doton: Tobi Tsubute
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Doton: Tsuchi Kairō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Doton: Uitenpen
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Doton: Yomi Numa
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis fern
Doton Kekkai: Dorō Dōmu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Vorlage:Jutsubox dpl.default
Dōjutsu: Hi no Kami
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel
Dōjutsu: Isanagi
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Dōjutsu: Kaen
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Dōjutsu: Kyōkujitsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Mittel
Dōjutsu: Sakkaku
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Dōka: Ganseki Sensha
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Dōka: Iwafubuki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Dōka: Sabaku Kyū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah
Dōka: Sabaku Sōsō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Mittel bis nah