Techniken (C)

Aus Narutopedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Nach Rang
S-RangA-RangB-RangC-RangD-RangE-Rang
Jutsu ohne Rang
Nach Art
NinjutsuGenjutsuTaijutsu
DōjutsuFūinjutsuHidenIryōninjutsuJikūkan Ninjutsu
JuinjutsuKekkai NinjutsuKekkei GenkaiKekkei Tōta
Kekkei MōraKenjutsuKinjutsuNintaijutsuSenjutsu
Shabondama no NinjutsuShinkirō no GenjutsuTensei Ninjutsu
Nach Alphabet
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZC
C0
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Chakura Kaibōtō: San
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Chakura Ken: Daikōshō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Unbekannt
Chakura Kyūin Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Chakura Tō: Maichimonji
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah
Chakura no Hoshoku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Chakura no Ito
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Chakura no Mesu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Chakura no Nawa
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis fern
Chibaku Tensei
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Chidori
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Chidori: Jinrai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Chidori: Raku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Chidori: Sandā
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: S
 • Reichweite: Nah
Chidori Eisō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Mittel bis nah
Chidori Kōken
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Chidori Nagashi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis fern
Chidori Senbon
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Mittel bis nah
Chikatsu Saisei no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Chikushōdō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Unbekannt
Chinagare
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Angriff
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Chō Baika no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Selbst
Chō Chakura Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Chō Harite
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Chō Kasseiken
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unbekannt
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Chō Mini Bijūdama
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah bis fern
Chō Nikudan Sensha
 • Art: Ninjutsu
  Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt (A-Level)
 • Reichweite: Nah bis fern
Chō Ōdama Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah
Chōdan Bakugeki
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Chōjō Kebutsu
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Nah bis mittel
Chōjū Giga: Hishō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Chōjū Hishō Rendan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Chōjū Hishō Tsui
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: Keiner vorhanden
 • Reichweite: Keine vorhanden
Chōshinka
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: Unbekannt
 • Reichweite: Nah