C-Rang Jutsu

Aus Narutopedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Nach Rang
S-RangA-RangB-RangC-RangD-RangE-Rang
Jutsu ohne Rang
Nach Art
NinjutsuGenjutsuTaijutsu
DōjutsuFūinjutsuHidenIryōninjutsuJikūkan Ninjutsu
JuinjutsuKekkai NinjutsuKekkei GenkaiKekkei Tōta
Kekkei MōraKenjutsuKinjutsuNintaijutsuSenjutsu
Shabondama no NinjutsuShinkirō no GenjutsuTensei Ninjutsu
Nach Alphabet
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ


Dies ist eine Liste von C-Rang Jutsu aus Naruto und Naruto Shippūden.


C-Rang Jutsu
Asshō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Daburu Nikudan Sensha
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Doton: Dochū Eigyo no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Selbst
Doton: Dochūsenkō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Doton: Dorokugaeshi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Doton: Moguragakure no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Doton: Retsudo Tenshō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah bis fern
Fukumi Hari
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah bis fern
Fūton: Daitoppa
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis fern
Fūton: Reppūshō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Gamagakure no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Selbst
Gamayudan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah bis mittel
Gangeki
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Gofū Kekkai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah bis fern
Hōshō (Jutsu)
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Jagei Jubaku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Jouro Senbon
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Jūjin Taijutsu Ōgi: Gatsūga
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Kage Buyō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Karasu Bunshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Selbst
Katon: Endan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Katon: Gōkakyū no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Katon: Hōsenka no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Katon: Ryūka no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Kawazu Kumite
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Kawazu Tataki
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Konoha Dai Senpū
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Konoha Shōfū
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Kori Shinchū no Jutsu
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis fern
Kuchiyose no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Kugutsu no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv, Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Kyōmeisen
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Magen: Kokoni Arazu no Jutsu
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah bis fern
Mizu Bunshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv, Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Nikudan Hari Sensha
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Nikudan Sensha
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Ninpō: Kaeru Kaeru no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Ninpō: Kamaitachi no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Ninpō: Shintenshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Raigyaku Suihei Choppu
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Raiton: Raijū Tsuiga
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah bis mittel
Rakanken
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Sanzengarasu no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah bis fern
Sen'ei Jashu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Senjusōbu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Shikoku Fūin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Shikomi Shindan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah bis Fern
Shishi Rendan
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Shōgeki Shō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Shōshitsu
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Suiken
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Suiton: Hōmatsurappa
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Suiton: Mizuame Nabara
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah bis mittel
Suiton: Mizurappa
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Suiton: Suirō no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Suiton: Takitsubo no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah bis fern
Suiton: Teppōdama
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah bis fern
Sumi Bunshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Sumigasumi no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Selbst
Sōfūsha San no Tachi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Sōshūha
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Tokken
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Tsūtenkyaku
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah
Zankūkyokuha
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Mittel bis nah
Ōkashō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: C
 • Reichweite: Nah


Einzelnachweise