B-Rang Jutsu

Aus Narutopedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Nach Rang
S-RangA-RangB-RangC-RangD-RangE-Rang
Jutsu ohne Rang
Nach Art
NinjutsuGenjutsuTaijutsu
DōjutsuFūinjutsuHidenIryōninjutsuJikūkan Ninjutsu
JuinjutsuKekkai NinjutsuKekkei GenkaiKekkei Tōta
Kekkei MōraKenjutsuKinjutsuNintaijutsuSenjutsu
Shabondama no NinjutsuShinkirō no GenjutsuTensei Ninjutsu
Nach Alphabet
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ


Dies ist eine Liste von B-Rang Jutsu aus Naruto und Naruto Shippūden.


B-Rang Jutsu
Amagumo
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Chō Harite
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Chōdan Bakugeki
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Dai Kamaitachi no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Doton: Domu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Selbst
Doton: Doryō Dango
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Doton: Doryū Heki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Doton: Doryū Jōheki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Doton: Doryū Katsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Doton: Iwayado Kuzushi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Doton: Kaido Shōkutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Doton: Kajūgan no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Doton: Keijūgan no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Doton: Sando no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Doton Kekkai: Dorō Dōmu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Fūin Teppeki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Fūinjutsu: Koshi Tandan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis mittel
Fūinjutsu: Okutopasu Hōrudo
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis mittel
Fūka Hōin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Fūkoku Hōin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Fūton: Atsugai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Fūton: Shinkū Gyoku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Fūton: Shinkū Renpa
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Fūton: Shinkū Tai Gyoku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Fūton: Shinkūha
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Gamadaira – Kage Ayatsuri no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Garōga
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis Fern
Gufū Suika no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Hien
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Hijutsu: Sensatsu Suishō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Hiraishingiri
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis mittel
Inuzuka Ryū: Jinjū Konbi Henge: Sōtōrō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Selbst
Jigokuzuki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Kage Bunshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv, Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Katon: Bakufū Ranbu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis mittel
Katon: Dai Endan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Katon: Gamayu Endan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Katon: Gōka Mekkyaku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis mittel
Katon: Gōryūka no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Katon: Haisekishō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Katon: Hōsenka Tsumabeni
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis mittel
Katon: Karyū Endan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Katon: Zukokku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Kekkai: Gama Hyōrō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Kekkai: Tengai Hōjin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Kekkai Hōjin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Kikō Junbū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Konbi Henge
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Selbst
Konoha Gōriki Senpū
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Kuchiyose: Gama Mise no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Kuchiyose: Kirikirimai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Kuchiyose: Raikō Kenka
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Kuchiyose: Rashōmon
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Unbekannt
Kurohigi Kiki Ippatsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Kusanagi no Tsurugi: Chidorigatana
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Kusanagi no Tsurugi: Kū no Tachi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Magen: Jubaku Satsu
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Makyō no Ran
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Mandara no Jin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Mateki: Genbu Sōkyoku
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Mateki: Mugen Onsa
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Mizudeppō no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Ninpō: Chōjū Giga
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Ninpō: Dokugiri
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Ninpō: Hari Jizō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Ninpō: Shishi Enjin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel
Ninpō Kuchiyose: Doton: Tsuiga no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Ninpō Kuchiyose: Yatai Kuzushi no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Omote Renge
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Raigā Bomu
 • Art: Unbekannt
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Raiton: Gian
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Raiton: Kuropansa
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis mittel
Raiton Chakura Mōdo
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Selbst
Ranjishigami no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Sabaku Rō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Saikan Chūshutsu no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Sanbō Kyūkai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Sen’ei Tajashu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Shikigami no Mai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Shikoku Mujin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Shikon no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Shinranshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Shōshagan no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Suiton: Baku Suishōha
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Suiton: Goshokuzame
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis Fern
Suiton: Gōsuiwan no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Selbst
Suiton: Senshokukō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis mittel
Suiton: Suigadan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Suiton: Suijinheki
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Suiton: Suikōdan no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Mittel bis nah
Suiton: Suiryūdan no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah bis fern
Uchiha Kaenjin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Uchihagaeshi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Uzumaki Naruto Ninpōchō
 • Art: Ninjutsu
  Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B bis A
 • Reichweite: Nah bis fern
Uzumaki Naruto Rendan
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah
Zōfuku Kuchiyose no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: B
 • Reichweite: Nah


Einzelnachweise