A-Rang Jutsu

Aus Narutopedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Nach Rang
S-RangA-RangB-RangC-RangD-RangE-Rang
Jutsu ohne Rang
Nach Art
NinjutsuGenjutsuTaijutsu
DōjutsuFūinjutsuHidenIryōninjutsuJikūkan Ninjutsu
JuinjutsuKekkai NinjutsuKekkei GenkaiKekkei Tōta
Kekkei MōraKenjutsuKinjutsuNintaijutsuSenjutsu
Shabondama no NinjutsuShinkirō no GenjutsuTensei Ninjutsu
Nach Alphabet
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ


Dies ist eine Liste von A-Rang Jutsu aus Naruto und Naruto Shippūden.


A-Rang Jutsu
Asakujaku
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Bunretsu no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Selbst
Bunshin Daibakuha
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Bunshin Kaiten Kakato Otoshi
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A[1]
 • Reichweite: Nah
Bunshin Tai Tatakai
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A[2]
 • Reichweite: Nah
Bunshin Taiatari
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Mittel bis nah
Chidori
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Chidori Eisō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Mittel bis nah
Chidori Nagashi
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis fern
Chidori Senbon
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Mittel bis nah
Chikatsu Saisei no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Doton: Yomi Numa
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis fern
Fūinjutsu: Shishi Heikō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Fūja Hōin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Gogyō Fūin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Gogyō Kaiin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Gojō Kibakufuda
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Hiraishin Goshun Mawashi no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis fern
Hirudora
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis mittel
Hyūga Sōke no Juinjutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Hāremu no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
In’yu Shōmetsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Selbst
Kagezukami no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis mittel
Kami no Shisha no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis fern
Katsuyu: Mōryōjika
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis fern
Kaze no Yaiba
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Mittel bis nah
Kokuangyō no Jutsu
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Mittel bis nah
Kongō Fūsa
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis mittel
Konoha Ryū Mikazuki no Mai
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Kuchiyose: Gojū Rashōmon
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Selbst
Kuchiyose: Sanjū Rashōmon
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Defensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Unbekannt
Kurohigi – Kiki Sanpatsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Kyōmen Shūja no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Meisai Gakure no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Selbst
Naruto Ittai Rendan
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis mittel
Nehan Shōja no Jutsu
 • Art: Genjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis fern
Ninpō: Shiseki Yōjin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Selbst
Ninpō: Sōja Sōsai no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Ninpō Kuchiyose: Gamaguchi Shibari
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis fern
Orochimarus Juinjutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Raiton: Daburu Rariatto
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Raiton: Kage Bunshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Selbst
Raiton: Rariatto
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Ranshinshō
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Rasen Chō Tarengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Rasen Kyūgan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Rasen Rangan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Sabaku Sōtaisō Fūin
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis mittel
Sekizō
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Sennō Sōsa no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis fern
Shihōhappō Shuriken
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis Fern
Shuriken Kage Bunshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Mittel bis nah
Shōsen Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Suiton: Daibakufu no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis fern
Suiton: Daikōdan no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Mittel bis fern
Sōen: Hitomigokū
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Mittel bis nah
Tajū Kage Bunshin no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
  Defensiv
  Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Tōmegane no Jutsu
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah bis fern
Ura Renge
 • Art: Taijutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Uzumaki Naruto Nisen Rendan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv, Unterstützung
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Wakusei Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Ōdama Rasen Tairengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah
Ōdama Rasengan
 • Art: Ninjutsu
 • Typ: Offensiv
 • Rang: A
 • Reichweite: Nah


Einzelnachweise
 1. In Relation zu Bunshin Taiatari
 2. In Relation zu Bunshin Taiatari